Ranking chwilówek


Po raz pierwszy starasz się o chwilówkę?

Porównywarka analizuje oferty kilkunastu firm, ze szczególnym uwzględnieniem oferty skierowanej dla pożyczkobiorców, którzy po raz pierwszy aplikują w danej firmie.

Porównaj chwilówki

Podaj kwotę: Podaj liczbę dni:

Odstąpienie od chwilówki online

Umowa pożyczki przez Internet, tak jak każda umowa zawierana na odległość, charakteryzuje się tym, że można ją wypowiedzieć w określonym czasie, nie ponosząc z tego tytułu żadnych konsekwencji.

Pożyczkodawca może więc w okresie 14 dni odstąpić od chwilówki. Czas ten liczy się od momentu wpłynięcia pieniędzy na konto pożyczkobiorcy.
Co ciekawe, od umów o usługi finansowe, zawartych poza lokalem przedsiębiorstwa można odstąpić w terminie do 14 dni, podczas gdy od innych umów okres ten wynosi 10 dni.

Warto tu jeszcze dodać, że okres ten obowiązuje w sytuacji, gdy klient zostanie o nim poinformowany na piśmie. Gdy pożyczkobiorca nie otrzyma takiej informacji czas ten wydłuża się do trzech miesięcy.

Prawo do odstąpienia od umowy powinno być zawarte w regulaminie, który powinien też opisywać procedurę odstąpienia oraz wzór odstąpienia od umowy.

Klient odstępując od umowy ma 30 dni na zwrócenie pożyczki. Kwota ta może być powiększona tylko o odsetki ustawowe, które wynoszą czterokrotność stopy lombardowej NBP.
Okres na zwrot kwoty pożyczki i ewentualnych odsetek liczy się od momentu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.