Ranking chwilówek


Po raz pierwszy starasz się o chwilówkę?

Porównywarka analizuje oferty kilkunastu firm, ze szczególnym uwzględnieniem oferty skierowanej dla pożyczkobiorców, którzy po raz pierwszy aplikują w danej firmie.

Porównaj chwilówki

Podaj kwotę: Podaj liczbę dni:

Pierwsza pożyczka za darmo - co dalej?

Nowe ograniczenia dotyczące pozaodsetkowych kosztów pożyczek zostały właśnie zatwierdzone przez Sejm. Nowe prawo wejdzie w życie w okolicach lutego 2016 roku.
Ustawa ma ograniczyć nie tylko koszty pożyczki i opłat windykacyjnych, ale również zniechęcić pożyczkodawców do udzielania darmowych chwilówek, które w ocenie Ministerstwa Finansów zachęcają ludzi do zadłużenia się oraz doprowadzają do tego, że wpadają oni w pętlę zadłużenia.
Zapisem, który ma ograniczyć darmowe pożyczki, są artykuły 37b i 37c nowej ustawy.
Brzmią one tak:
Art. 36b.
W przypadku odroczenia spłaty zadłużenia wynikającego z umowy o kredyt w okresie 120 dni od dnia wypłaty tego kredytu:
1) całkowitą kwotę kredytu dla celów ustalenia maksymalnej wysokości pozaodsetkowych kosztów kredytu, o której mowa w art. 36a, stanowi kwota udzielonego i wypłaconego kredytu, którego spłata została następnie odroczona;
2) do pozaodsetkowych kosztów kredytu dolicza się wszystkie koszty i opłaty, które kredytobiorca jest obowiązany ponieść w związku z odroczeniem spłaty kredytu, naliczone w okresie 120 dni od dnia wypłaty kredytu.


Art. 36c.
W przypadku udzielenia przez kredytodawcę konsumentowi, który nie dokonał pełnej spłaty kredytu, kolejnych kredytów w okresie 120 dni od dnia wypłaty pierwszego z kredytów:
1) całkowitą kwotę kredytu, dla celów ustalenia maksymalnej wysokości pozaodsetkowych kosztów kredytu, o której mowa w art. 36a, stanowi kwota pierwszego z kredytów;
2) pozaodsetkowe koszty kredytu obejmują sumę pozaodsetkowych kosztów wszystkich kredytów udzielonych w tym okresie.


Zapisy powyżej mają w praktyce zniechęcić firmy pożyczkowe do oferowania chwilówek za darmo, ponieważ ograniczono tzw. rolowanie. Po wejściu w życie ustawy pożyczkodawca w ciągu 120 dni może pożyczkobiorcę obciążyć pozaodsetkowymi kosztami tylko raz, niezależnie od ilości zaciągniętych pożyczek. Kwotą bazową jest pierwsza pożyczka, od której będzie naliczać się powyższe koszty.

Tak więc u jednego pożyczkodawcy nie dostaniemy, w ciągu 120 dni, ani drugiej pożyczki, ani nie podwyższy on bieżącej kwoty, ponieważ nie będzie się mu to opłacać.

A czy pierwsza pożyczka za darmo będzie dostępna w ofercie jakiejś firmy?

Teoretycznie nie ma takich przeciwwskazań. Maksymalny koszt takiej pożyczki na przestrzeni miesięcy będzie wyglądał tak jak w poniższej tabeli (założenia - rok trwa 365 dni, stopa NBP 2,5%).

pierwsza pożyczka za darmo

Pod koniec 11 miesiąca wartość pozaodsetkowych kosztów pożyczki osiągnie 1000 zł, a wiec nie będzie mogła być ona nada przedłużana. W tym wypadku pożyczkobiorca musi, albo oddać całą kwotę pożyczki, albo pożyczka zostanie skierowana do windykacji.
Maksymalny koszt windykacji to 15% rocznie, co stanowi 6-krotność stopy lombardowej NBP. Od 1000 zł, roczny koszt windykacji nie może przekraczać 150 zł. Gdyby kwotę długo rozbić na raty, to dłużnik musiałby przez rok spłacać około 90 złotych.


A jak nowe stawki mają się do obecnych kosztów przedłużenia chwilówek w popularnych firmach?
Poniżej tabela z obecnymi kosztami przedłużenia chwilówki w kwocie 1000 zł na okres 30 dni, oraz jaki procent tej kwoty stanowi 91.67 zł, czyli maksymalny koszt przedłużenia przy nowych ograniczeniach.

pierwsza pożyczka za darmo


Jak widać na powyższym przykładzie, przychody największych firm spadną do 35% 40%, przy założeniu, że inne czynniki nie ulegną zmianie, a w szczególności liczba chętnych na chwilówkę.
Może się jednak zdarzyć, że wraz z wymuszonym spadkiem kosztów chwilówek, oraz pewnością klientów co do maksymalnego obciążenia kosztami takiej pożyczki, liczba udzielanych chwilówek online wzrośnie.


Ciekawie do zagadnienia pierwszej pożyczki za darmo podeszła Wonga, która nie oferuje chwilówki za 0 zł, ale za pierwszą pożyczkę trzeba zapłacić 10 zł.
Jakie kwoty mogłaby maksymalnie żądać brytyjska firma za przedłużenie chwilówki online po wprowadzeniu nowych ograniczeń? To przedstawia poniższa tabelka.

pierwsza pożyczka w wonga