Ranking chwilówek


Po raz pierwszy starasz się o chwilówkę?

Porównywarka analizuje oferty kilkunastu firm, ze szczególnym uwzględnieniem oferty skierowanej dla pożyczkobiorców, którzy po raz pierwszy aplikują w danej firmie.

Porównaj chwilówki

Podaj kwotę: Podaj liczbę dni:

Limity dla chwilówek

Rząd już od jakiegoś czasu ma zamiar wprowadzić ustawowe ograniczenia kosztów pożyczek. Chodzi tu głównie o uregulowanie rynku pozabankowego.
Oficjalne instytucje finansowe, takie jak banki i skoki trzymają się wytycznych, które ograniczają maksymalne oprocentowanie do czterokrotności stopy lombardowej NBP.
Ale firmy z chwilówkami i pożyczkami pozabankowymi znalazły sposoby na obejście ograniczeń, głównie doliczając dodatkowe opłaty manipulacyjne, ubezpieczenia itp. Nowa ustawa ma jednak ograniczyć te furtki.
Założenia wyglądają następująco.

  1. Suma kosztów pozaodsetkowych stałych nie będzie mogła przekraczać 25 % kwoty pożyczki.
  2. Dodatkowy limit kosztów pozaodsetkowych w stosunku rocznym nie będzie mógł przekroczyć 30 procent kwoty pożyczki.
  3. Do tego trzeba będzie doliczyć oprocentowanie, które nie będzie mogły przekroczyć czterokrotności stopy lombardowej NBP.
  4. W ciągu czterech miesięcy jedna firma pożyczkowa nie będzie mogła naliczyć danemu pożyczkobiorcy więcej kosztów, niż wynosi limit, wynikający z powyższych trzech punktów. Limit będzie obejmować wszystkie pożyczki udzielone w tym czasie. W sytuacji gdy klient będzie chciał zabrać pożyczkę przed 120 dniowym okresem, to całkowitą kwotę pożyczki stanowił pierwszy kredyt, natomiast całkowity koszt pożyczki (z wyłączeniem odsetek) będzie sumą całkowitych kosztów wszystkich pożyczkę udzielonych w tym okresie.
  5. Limit odsetek za zwłokę ma wynieść 6-krotność stopy lombardowej NBP w skali roku.

Przykładowo, w wypadku chwilówki na 30 dni, limit kosztów będzie wyglądać następująco (w uproszczeniu): 25% kwoty stałej, 2,5% zmiennej oraz 1,3% odsetek ustawowych. W sumie około 28,3%.
Czwarty punkt ogranicza też możliwości ponownego zadłużenia w tej samej firmie w ciągu 120 dni.
Pożyczkodawca praktycznie nie ma szans na kolejną pożyczkę, bo jej koszt jest już w praktyce wliczony w pierwsza.

Powyższe ograniczenia są korzystne dla firm z dłuższymi pożyczkami spłacanymi w ratach. Niekorzystne natomiast dla firm z chwilówkami na krótki, zazwyczaj 30 dniowy okres.

Zmiany mają ograniczyć darmowe chwilówki, a także możliwość przedłużania chwilówek.
Na razie nie ma jeszcze konkretnej daty wprowadzenia powyższych mechanizmów.