Przedawnienie chwilówki online

Chwilówki online, tak jak każdy inny dług, może ulec przedawnieniu. Jednak trzeba zaznaczyć, że takie przedawnienie nie jest automatyczne.

Po ilu latach przedawniają się chwilówki?

Zazwyczaj dług przedawnia się po 10 latach. Jednak jeśli pożyczkodawcą jest przedsiębiorca lub bank to takie zobowiązanie przedawnia się po 3 latach.

Od kiedy liczy się przedawnianie chwilówki?

Przedawnienie chwilówki liczy się od momentu stwierdzenia stanu wymagalności roszczenia. W przypadku chwilówki jest to data wymagalności, czyli moment w którym dłużnik miał spłacić chwilówkę.

Czy chwilówki przedawniają się automatycznie?

Nie, to że minęły 3 lata nie oznacza, że dług się przedawnił z automatu. Jeśli po tym czasie wierzyciel wniesie pozew to wówczas dłużnik można powołać się na zarzut przedawnienia i sąd powinien oddalić pozew.

Czy bieg przedawnienia może zostać przerwany?

Tak, w sytuacji gdy wierzyciel, czyli firma chwilówkowa czy skupująca długi, dogada się z dłużnikiem, wówczas ustawowy okres 3 lat zaczyna się od nowa. Bieg przedawnienia przerywa także wniesienie sprawy do sądu, wezwie do ugody, rozpoczęcie mediacji. Przypadki z poprzedzającego zdania wiążą się z dodatkowymi kosztami po stronie wierzyciela. Dlatego w przypadku chwilówek online, które są kwotowo niskie, nie zawsze są opłacalne.

Jak wygląda dogadanie się z dłużnikiem?

Wystarczy zgodzić się na rozłożenie długu na raty lub jakiejkolwiek innego pisma uznającego swój dług. Trzeba jednak zaznaczyć, że wysyłania pism z żądaniem spłaty długu nie powoduje przerwania biegu przedawnienia.

Maksymalny koszt kredytu

Nowe ograniczenia dla pożyczek i kredytów wejdą niebawem w życie. Dotyczy to produktów bankowych jak i pozabankowych.
Przepisy ograniczają koszt pozaodsetkowe, same odsetki zostały już uregulowane wcześniej.
Nie mogą one przekroczyć czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP.

Od lutego 2016 roku każda pożyczka i kredyt (nie dotyczy kart kredytowych) musi spełniać dwa warunki.

Pozaodsetkowe koszty kredytu w całym okresie kredytowania nie mogą być wyższe od całkowitej kwoty kredytu.

Maksymalna wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu nie może być wyższa od sumy:

25% całkowitej kwoty kredytu oraz 30% całkowitej kwoty kredytu wyrażonej w stosunku roczny.

Maksymalną wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu, o której mowa w oblicza się według wzoru:

MPKK ≤ ( K * 25% ) + ( K * n / R * 30% )

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

MPKK – maksymalna wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu,
K – całkowita kwota kredytu,
n – okres spłaty wyrażony w dniach,
R – liczba dni w roku.

Pożyczki domowe a internetowe

eśli myślimy o pożyczkach domowych to pierwszym skojarzeniem będzie firma Provdent, która jest pionierem w tego typu biznesie.

Na naszym rynku działa też inna duża firma, czyli Kredyty-chwilówki, które można z daleka poznać po charakterystycznym żółto-czerwonym logo.

Oprócz wyżej wymienionych, pożyczki domowe są udzielane przez mniejsze firmy i firemki, które postawiły na tek kanał sprzedaży.

Jednak już do dłuższego czasu da się zauważyć odwrót od tego modelu biznesowego, na korzyść sprzedaży pożyczek przez Internet.

I tak popularny Povident postawił na markę Hapi pożyczki, która jest obecnie jednym z liderów jeśli chodzi o produkty ratalne.

Aplikuj o pożyczkę w Hapi

Pożyczki w Hapi pożyczki są przeznaczone dla osób z czystym rejestrem w bazach BIG, KRD oraz bez przeterminowanego zadłużenia w Provident, ponieważ Hapi sprawdza również bazy swojej firmy matki. Tak jak każdy produkt ratalny, czy pożyczka domowa, Hapi chce, aby osoba aplikująca posiadała dochód. Maksymalna kwota pożyczki to 15000 PLN, a okres kredytowanie wynosi od 3 miesięcy do 3 lat.

Hapi pożyczki, uważana jest za solidną markę, klienci firmy cenią sobie elastyczną ofertę, przejrzyste warunki współpracy, prostą procedurą oraz profesjonalną obsługę.

Do przewag pożyczek internetowych nad domowymi jest o wiele szybsza procedura, oraz brak uciążliwej wizyty konsultanta. Co więcej tego typu pożyczki są rozliczane w okresie miesięcznym, a nie tygodniowym jak ma to miejsce w sytuacji domowych.

Warto zauważyć, że już od jakiegoś czasu da się zauważyć stały trend, firmy kóre działały w sektorze domowym przenoszą się do Internetu. Wiąże się to z dążeniem przedsiębiorców do obniżania cen, oraz zmianami w prawie, które ułatwiają taką działalność.

RRSO chwilówki

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania, w skrócie RRSO, to nie koszt chwilówki, ale wskaźnik wykorzystywany do porównywania różnych ofert. Nieświadomi konsumenci często utożsamiają RRSO z Roczną Stopą Oprocentowania, jednak jest to błąd, ponieważ obie stop nie mają ze sobą wiele wspólnego, oprócz przypadku gdy koszty chwilówki wynoszą 0 złotych. Wówczas obie są równe i wynoszą 0%.

Koszt pożyczki lub chwilówki jest wyrażony w Rocznej Stopie Oprocentowania, oraz innych składowych jak prowizja, czy opłata przygotowawcza. RSO to koszt odsetek w stosunku rocznym, który nie uwzględnia innych czynników kosztowych.

Różnicę między RRSO a RSO dobrze obrazują strony internetowe firm z chwilówkami online, które mają ustawowy obowiązek informowania o RRSO.
Dla przykładu, na stronie szybkagotowka.pl pojawia się taki komunikat.

W przypadku Pożyczki online w wysokości 500,00 zł na okres 30 dni, RRSO wynosi 1978%, stopa oprocentowania pożyczki 10% rocznie, prowizja 137,40 zł. Całkowita kwota do zapłaty 641,60 zł.

Tak więc mamy tutaj dwie stopy 1978% i 10%, które różnią się od siebie zasadniczo, i które nie są ze sobą kompatybilne, nie można ich porównywać między sobą i wyciągać wniosków.
Co do RRSO, to stopa ta zawiera wszystkie koszty, odsetkowe i poza-odsetkowe, i jest obliczana według specjalnego skomplikowanego wzoru.
Samo RRSO w ujęciu liczbowym niewiele mówi o pojedynczej chwilówce, wskaźnik ten jest interpretowany w sytuacji gdy chcemy porównać dwie oferty, które różną się między sobą najważniejszymi parametrami.
RRSO poinformuje która opcja jest tańsza, gdy na przykład mamy do wyboru chwilówkę na 25 dni w kwocie 1000 i chwilówkę na 20 dni w kwocie 800. W tym wypadku trudno porównywać wyłącznie same całkowite koszty chwilówek.
Podobnie będzie w przypadku kredytów, trudno porównywać same koszty w sytuacji gdy do wybory mamy, na przykład 300 tysięcy PLN na 30 lat oraz 250 tysięcy PLN na 25 lat. Wiadomo, że kosztowo tańsza będzie druga opcja, trudno jednak powiedzieć który kredyt jest tańszy biorąc pod uwagę czynnik wartości pieniądza w czasie.

Jak widać na powyższym obrazku, bardziej opłaca się chwilówka w kwocie 1500 zł na 26 dni w Vivus niż 1400 zł na 24 dni w pożyczkomat.pl (RRSO – 862% kontra 1237%).

Rozłożenie chwilówki na raty

Przeważnie firmy udzielające typowych chwilówek nie są zainteresowane rozłożeniem długu na raty. Wiąże się to z tym, że w takim wypadku muszą zastosować procedurę badania zdolności kredytowej, co naraża je na dodatkowe koszty. W sytuacji chwilówek posiadanie dochodu nie jest koniecznie wymagane, w produktach ratalnych już tak.
Dodatkowo firmy z chwilówkami zarobią mniej gdy dług spłacany jest w ratach, a nie na przykład przedłużany.

Jednak rozłożenie chwilówki na raty jest możliwe. W grę wchodzą dwie sytuacje.
Gdy nie ma już możliwości przedłużenia chwilówki, wówczas niektóre firmy dają możliwość rozbicia zaległości na dłuższy czas.
Ale nie odbywa się to samoistnie, czy przez profil klienta na stronie. Gdy ma się problem ze spłatą, wówczas należy zadzwonić do pożyczkodawcy. Istnieje duża szansa, że rozłoży on zadłużenie na raty, zazwyczaj na maksymalnie 12 spłat. Do tego pożyczkodawcy mogą doliczyć prowizję w wysokości 15 procent.
Należy tutaj jeszcze dodać, że pożyczkodawcy preferują kontakt telefoniczny, lepiej zadzwonić i postawić sprawę jasno, proponując terminy spłaty i odpowiednie kwoty. Pisanie pism czy wniosków o rozłożenie chwilówki na raty może w tym wypadku nie zadziałać.

Możliwość rozłożenia chwilówki na raty, daje za to bezproblemowo firma windykacyjna, która odkupiła dług. Jeśli nie jesteśmy spłacić wszystkiego w jednej transzy, wówczas bezproblemowo rozłożą nam na dłuższy czas. W tym wypadku należy jednak pamiętać, że zgadzając się na spłatę ratalną przerywamy biegu przedawnienia oraz że kwota spłaty będzie o wiele wyższa..

Na koniec warto przypomnieć ostrzeżenie, że zadłużenie się na kwotę wyższą niż jesteśmy w stanie spłacić w ciągu kilkunastu dni do maksymalnie miesiąca, to proszenie się o kłopoty.

Konsolidacja chwilówek od Providenta

Pożyczka konsolidacyjna na spłatę chwilówek. Tak może nazywać się ofensywa Providenta na rynku chwilówek. Warto zaznaczyć że firma nigdy nie działała na rynku klasycznych chwilówek, czyli pożyczek na krótki okres czasu, spłacanych w jednej racie.

Produkt, który planuje wypuścić Provident, ma pomóc osobom zadłużonym w kilku firmach, skonsolidować wszystkie chwilówki w jedną pożyczkę, a następnie spłacać ją przez dłuższy okres, ale z mniejszymi ratami.
Rynek chwilówek rośnie szybciej niż klasycznych pożyczek pozabankowych, utożsamianych z Providentem.
W 2010 roku Provident pożyczył 1,38 mld zł, podczas gdy firmy z chwilówkami tylko 0,26 mld zł. W 2012 roku proporce te kształtowały się jak 1,69 do 0,63. Jasne jest to, że brytyjski pożyczkodawca chce zaistnieć na rynku, na którym króluje Vivus, Wonga czy SMS365.

Warto zauważyć, że drogi Providenta i firm z chwilówkami już dawno się rozeszły. W marcu 2013 roku największy polski pożyczkodawca pozabankowy wystąpił z Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych organizacji branżowej sektora pozabankowego.

Zaimo – pożyczka od Kredito24

Kredito24 to niemiecka firma z chwilówkami, która już od jakiegoś czasu działa na naszym rynku. Oprócz chwilówek przez Internet pod własną marką, sprzedaje ona również pożyczki na stronie pandamoney.pl.

Potem pojawiły się klasyczne, ratalne pożyczki na dłuższy okres. Marka Kredito24Raty funkcjonowała kilka miesięcy. Najnowszą odsłoną Kredito24 jest Zaimo, gdzie będzie można pożyczyć do 6000 zł, a spłata rat może potrwać do 12 miesięcy.

Co ciekawe, firma oblicza koszty indywidualnie dla każdego aplikującego. Badana jest też jego zdolność kredytowa. Jest to odejście od znanych zasad na tym rynku, czyli takich samych kosztów dla wszystkich, oraz ich jawności.

Aby rozjaśnić nieco sytuację, Zaimo podaje taką kalkulację.

Reprezentatywny przykład: Kwota kredytu: 3000 zł, okres kredytowania: 344 dni (pierwsza rata płatna po 14 dniach, kolejnych 11 rat w 30-dniowych odstępach, w sumie 12 rat), oprocentowanie: 16% w skali roku, prowizja + oprocentowanie: 2875 zł, całkowita kwota do zapłaty: 5875 zł, RRSO: 243%, stan na dzień 17 marca 2014.


Jak widać na powyższym cytacie, Zaimo należy do droższych pożyczkodawców, jego oferta jest porównywalna z tym co proponuje InCredit.

Dużo taniej jest w Vanquis, Asa Kredyt czy TakTo, nie wspominając o pożyczkach społecznosciowych w Kokos.
Cechy

  • Aplikacja 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
  • BOK działa w pon-pt w godz. 10-18.
  • Wymagany dochód.
  • Weryfikacja w BIG InfoMonitor, KRD, ERIF BIG.

BIK a BIG i KRD

Hasło pożyczka bez BIK to jeden z bardziej poszukiwanych produktów finansowych. Ale czy do firmy pożyczkowe, w szczególności te działające w sektorze pozabankowym, mają dostęp do BIK, który jest wykorzystywany przez banki.
Służy on do obliczenia scoringu kredytowego, są w nim odnotowane zarówno pozytywne (terminowe spłaty), jak i negatywne (opóźnienia) zdarzenia związane z historią pożyczkobiorcy. Natomiast firmy z chwilówkami korzystają z rejestrów biur informacji gospodarczej (BIG) oraz Krajowego Rejestru Długów (KRD), których dane są dostępne dla wszystkich. W odróżnieniu od BIKu, BIGi i KRD są typowymi rejestrami długów, znajdują się tam informacje o zadłużeniu, czyli nazwa dłużnika i kwota długu. Nie ma tam informacji o pozytywnych zdarzeniach, jak terminowa spłata. Obecnie na rynku istnieją trzy liczące się spisy dłużników.
Największym, najstarszym i najpopularniejszym BIGiem jest Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor Spółka Akcyjna. Rejestr ten ta jest powszechnie wykorzystywane przez firmy ubezpieczeniowe, telekomunikacyjne, banki oraz firmy z chwilówkami. Dwa mniejsze rejestry dłużników wykorzystywane przez instytucje udzielające pożyczek pozabankowych, to Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. i Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej. Oprócz powyższych trzech działa też Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej, ale nie jest ono wykorzystywany firmy z chwilówkami online. Aby trafić do rejestru dłużników wystarczy zaległości na kwotę 200 zł, jako osoba fizyczna, lub 500 zł jako przedsiębiorca.

Limit dla pożyczek – propozycja

Rząd już od dłuższego czasu próbuje ograniczyć koszty pożyczek. Wprawdzie obecne uregulowania określają maksymalne oprocentowanie pożyczki, ale firmy i tak znalazły sposób na obejście tych ograniczeń.
Rząd miał już wcześniej kilka pomysłów związanych z nałożeniem kagańca na pożyczki, ale szybko upadły one po skonfrontowaniu z rzeczywistością.
Najnowsze propozycje, przedstawione przez Ministerstwo Finansów mają kilka założeń.

  • Limit kosztów każdej pożyczki ma wynieść 25% kwoty stałej + 30% w skali roku kwoty zmiennej + 16% w skali roku kwoty zmiennej (4x stopa lombardowa NBP).
    W sumie 71% w skali roku.
  • Limit ma obowiązywać przez 120 dni, w tym okresie firma nie będzie mogła pobrać więcej niż kwota wyliczona z formuły z powyższego punktu. I to nawet w przypadku udzielenia kolejne chwilówki. To niejednoznaczne ograniczenie, ma w założeniu przeciwdziałać rozdawaniu pożyczek, w tym chwilówek, za darmo, oraz ograniczyć opłaty za przedłużenie chwilówki.
  • Limit kosztów windykacyjnych ma wynieść równowartość 6 x stopy lombardowej NBP w skali roku, czyli na dzień dzisiejszy 24%.

Powyższe zmiany zostały oprotestowane przez firmy z chwilówkami, gdyż nie są dla nich korzystne, w odróżnieniu od firm z klasycznymi pożyczkami na raty, w szczególności na dłużej niż 4 miesiące.

Na razie nie wiadomo czy akurat ta wersja ograniczeń wejdzie w życie, czy tak jak wcześniejsze skończy w koszu.