Maksymalny koszt kredytu

Nowe ograniczenia dla pożyczek i kredytów wejdą niebawem w życie. Dotyczy to produktów bankowych jak i pozabankowych.
Przepisy ograniczają koszt pozaodsetkowe, same odsetki zostały już uregulowane wcześniej.
Nie mogą one przekroczyć czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP.

Od lutego 2016 roku każda pożyczka i kredyt (nie dotyczy kart kredytowych) musi spełniać dwa warunki.

Pozaodsetkowe koszty kredytu w całym okresie kredytowania nie mogą być wyższe od całkowitej kwoty kredytu.

Maksymalna wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu nie może być wyższa od sumy:

25% całkowitej kwoty kredytu oraz 30% całkowitej kwoty kredytu wyrażonej w stosunku roczny.

Maksymalną wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu, o której mowa w oblicza się według wzoru:

MPKK ≤ ( K * 25% ) + ( K * n / R * 30% )

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

MPKK – maksymalna wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu,
K – całkowita kwota kredytu,
n – okres spłaty wyrażony w dniach,
R – liczba dni w roku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *